درباره درب ضد سرقت چینی
ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩٦  کلمات کلیدی:

وزن درب ضد سرقت:

آیا وزن درب ضد سرقت در کیفیت و امنیت درب های ضد سرقت تاثیر گذارند؟

بررسی وزن درب ضد سرقت توسط  خریداران به عنوان یک پارامتر تاثیر گذار در انتخاب درب ضدسرقت از زمانی رایج شد که متاسفانه فروشندگان درب های ضد سرقت اطلاعات درستی از مشخصات فنی درب ضد سرقت به خصوص ضخامت ورق های فلزی به کاربرده شده در درب ضد سرقت ارائه نمی دادند و تعیین وزن درب ضد سرقت به نوعی راهی برای بدست آوردن اطلاعات در مورد ضخامت ورق رویه و چارچوب درب ضد سرقت می باشد.


شبکه بندی فلزی میانی درب ضد سرقت

در زیر ورق رویه درب های ضد سرقت فلزی چینی ،حداقل به صورت ضربدری دو قوطی فلزی کار شده است  اما منظور ما از شبکه بندی میانی درب ضد سرقت یکی از دو حالت زیرمی باشد:

۱-شبکه بندی با استغاده از میل گرد که درصورت استفاده از این نوع شبکه بندی درون درب ضد سرقت فلزی بایستی در ما بین فضای خالی پلی اورتان تزریق شود .

نکته قابل توجه: استفاده از پلی اورتان در صنعت ساختمان به دلایل بهداشتی و محیط زیستی توصیه نمی شود

۲-استفاده از ورقهای فرم داده شده  ناودانی شکل به صورت عمودی در مابین ورقهای رویه درب ضد سرقت در این حالت مابقی فضای خالی را می توان با هانی کامب یا پشم سنگ پرکرد.

حال این سوال پیش خواهد آمد شبکه بندی فلزمیان درب ضد سرقت چه اهمیتی دارد؟!

وجود این شبکه ها درون درب ضد سرقت از دو منظر اهمیت خواهد داشت:

۱)بالا بردن استحکام و ضریب امنیت درب ضد سرقت

۲)وجود این شبکه بندی فلزی درون درب ضد سرقت احتمال فرو رفتگی سطح درب بر اثر ضربه را کاهش خواهد داد

پرکننده میانی درب ضد سرقت

در بررسی شبکه بندی فلزی میان درب ضد سرقت از پلی اورتان،پشم سنگ و هانی کامب به عنوان پرکننده فضای خالی بین شبکه فلزی نام برده شد.

این پر کننده که از آنها در تولید سایر درب ها نیز استفاده می شود( از جمله استفاده از هانی کامب در تولید درب های اطاقی مانند درب اچ دی اف و ...) به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرند.

دلیل اول برای استفاده از پرکننده ها همان دلیلی است که قبلا نیز در مورد آن صحبت کردیم یعنی وجود پر کننده های درون درب ضد سرقت احتمال فرو رفتگی سطح درب بر اثر ضربه را کاهش خواهد داد به طوری که در صورت عدم وجود این پر کننده ها شاید با کوچکترین فشاری یر روی سطح درب ضد سرقت باعث فرورفتگی آن بشود به همین دلیل این پر کننده ها در تولید تمام درب های روکشی مورد استفاده قرا می گیرد اما بعضی از پر کننده ها مانند هانی کامب فقط همین کاربرد را دارند اما پرکننده ای مانند پشم سنگ علاوه بر خاصیت فوق عایق صوت و حرارت نیز خواهد بود به همین منظور برای جلوگیری از تبادل حرارت و صوت بین فضای داخل و خارج خانه استفاده از این پرکننده توصیه می شود.